Stoc autoturisme 0264 438 121 office@inter-auto.ro

Hyundai Cluj și RMB Inter Auto te trimit la film!

 

RMB Inter Auto 23 februarie – 2 martie

REGULAMENT DE DESFASURARE AL CONCURSULUI Hyundai Cluj și RMB Inter Auto te trimit la film!

 

1. Concursul  Hyundai Cluj și RMB Inter Auto te trimit la film! este organizat de RMB Inter Auto S.R.L. (denumita in continuare “Organizator” sau “RMB Inter Auto”), cu sediul social pe Calea Turzii, nr., 172 Cluj-Napoca, Romania, inregistrata la registrul comertului sub nr J12/2093/1993, cod unic de inregistrare 4016034 , capital social 17200 lei. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Facebook nu este partener al Organizatorului si nu are niciun fel de implicare in desfasurarea acestei Campanii.

2. Locul de desfasurare a concursului: Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook a Hyundai Cluj accesibila din linkul https://www.inter-auto.ro/noutati/regulament-de-desfasurare-al-concursului-hyundai-cluj-si-rmb-inter-auto-te-trimit-la-film-431.html.

 

3. Perioada de desfasurare a concursului: Concursul se desfasoara in perioada 23 februarie – 2 martie 2022.

4. Conditii de participare: Poate participa la acest Concurs orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania si avand 18 ani impliniti. Nu pot participa la Concurs angajatii companiei RMB Inter Auto S.R.L., precum si sotul/sotia si rudele de gradul I ale acestora. Pentru a putea participa la acest concurs, este necesara detinerea unui cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5. Comunicarea concursului se va face pe pagina de Facebook a dealer-ului RMB Inter Auto, Hyundai Cluj in data de 23 februarie 2022. Mesajul prin care se va comunica concursul pe pagina de Facebook Hyundai Cluj este:

Hyundai Cluj și RMB Inter Auto te trimit la film!

Uncharted este filmul în care Hyundai a pus la dispoziție, autovehiculul perfect pentru Nathan, Sully și pentru cei cu spirit de aventură.

Răspunde-ne într-un comentariu la întrebarea: Ce model Hyundai a fost modificat exclusiv pentru această peliculă și poți câștiga 2 bilete la film + popcorn, suc și nachos 😊.

Câștigătorul îl vom anunța pe data de 2 martie 2022, la ora 15.00. Acesta va fi ales prin tragere la sorți cu ajutorul random.org.

Mult succes tuturor!

Câștigătorii vor fi anunțați chiar aici, in 2 martie 2022 ora 15:00. Pentru a se inscrie in Concurs, fiecare participant va trebui sa scrie intr-un comentariu la postul de concurs, model Hyundai a fost modificat exclusiv pentru această peliculă. Toti participantii care răspund corect intr-un comentariu la postul de concurs, sunt inscrisi automat in tragerea la sorti din data de 2 martie 2022, organizata prin intermediul website-ului random.org. Castigatorul va fi premiat cu 2 bilete la filmul Uncharted la cinema. Castigatorul va fi anuntat personal, dar si pe pagina de Facebook, Hyundai Cluj. Pentru validarea castigatorului vor fi luate in considerare si validate numai inscrierile la obiect, facute doar in perioada aferenta inscrierilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a inregistrarilor ce nu respecta cerintele concursului. Realizarea de inscrieri multiple zilnice, ale aceluiasi participant, nu este permisa. Organizatorul considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

6. Desemnarea Castigatorului Castigatorul se va face in data de 2 martie 2022, ora 15:00, respectand mecanismul de desfasurare al concursului.

7. Premiul Concursului: In cadrul prezentului Concurs se vor acorda 2 bilete la cinema la filmul Uncharted + popcorn, suc si anchos. Valoarea premiului este de 200 lei, TVA inclus. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8. Regulamentul concursuluieste pus la dispozitie persoanelor interesate in mod gratuit pe pagina de Facebook a Hyundai Cluj. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook a Hyundai Cluj. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online. Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiul castigat nu se va acorda.

9. Litigii: Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Cluj-Napoca. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet cu privire la orice comunicare prevazuta in prezentul Regulament. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari/comentarii din pagina de Facebook a Organizatorului ce lezeaza imaginea RMB Inter Auto sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune. Organizatorul considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

10. Confidentialitatea datelor Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Prin inscrierea si participarea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator, în scopul desfasurarii prezentei Campanii si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale prelucrate pe durata Concurs. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor Concursului si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia in vigoare. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: - dreptul la informare, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege; - dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator; - dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; - dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. - dreptul de a se adresa justitiei potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere. La cererea expresa a oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior acestuia pe o durata nelimitata de timp. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, fiecare castigator isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lui personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiului, indeplinirii obligatiilor fiscale si dupa caz, pentru activitati ulterioare de marketing direct. Prin participarea la acest concurs, participantii au cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul conform prevederilor legale in vigoare sa faca public numele, prenumele, castigatorului si castigul acordat, în scopuri publicitare, prin mass-media (inclusiv online), în modalitatile pe care Organizatorul le va considera necesare, fara niciun fel de compensare, inclusiv dupa data incheierii concursului.

11. Contact: Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa va adresati echipei de organizare pe adresa de e-mail marketing@inter-auto.ro. ORGANIZATOR RMB Inter Auto S.R.L.